Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Detaylı Fon Bilgileri

Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonları'nın aşağıda yer alan maddelerle ilgili izahname içtüzük ve tanıtım formu değişikliği ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

2021 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

22.11.2021 Tarili Duyurular

Katılımcılara Duyuru Metni

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GDV) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEA) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GES) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHD) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHO) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

17.12.2021 Tarili Duyurular

Katılımcılara Duyuru Metni

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım  Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHL) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

30.11.2021 Tarili Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GKB) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

06.06.2021 Tarili Duyurular

Katılımcılara Duyuru Metni

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHH) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHO) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHT) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Tadil Metinleri

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHH) İzahname Tadil Metni Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHO) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHT) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHA) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

19.03.2021 Tarili Duyurular

Katılımcılara Duyuru Metni

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHA) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

02.01.2021 Tarihli Duyurular

İzahname Tadil Metinleri

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEF) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEG) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEH) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEU) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHE) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHG) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHH) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHO) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

İç Tüzük Tadil Metinleri

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEF) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHE) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHG) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHH) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHK) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Tanıtım Formu  Tadil Metinleri

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEG) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEH) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEU) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHH) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

 

2020 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

16/12/2020 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEA) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

27/11/2020 Tarihli Duyurular

PYŞ Devri

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHG) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Benchmark Değişiklik

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHO) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

12/11/2020 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHE) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEF) Duyuru Metni İçin tıklayın.

03/11/2020 Tarihli Duyurular

İzahname Tadil Metinleri

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHE) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Katılımcılara Duyuru

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHE) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

15/05/2020 Tarihli Duyurular

15.05.2020 Tarihli Toplu İzahname Değişikliğine İlişkin Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEL)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHG)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHE)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GKB)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHO)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCV)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GDV)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHP)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHN)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHM)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHJ)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCS)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCK)izahname Tadil Metni için tıklayın.

31/01/2020 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) İç Tüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) İç Tüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ) İç Tüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV) İç Tüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY) İç Tüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU) İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken  Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU) İç Tüzük Tadil Metni için tıklayın.

21/01/2020 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

02/01/2020 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu’na ait (GHI) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu’na ait (GHI) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Fonu’na ait (GHL) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Fonu’na ait (GHL) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Fonu’na ait (GHL) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Fonu’na ait (GHL) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GHO) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GHO) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GHO) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Fonu’na ait (GHT) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Fonu’na ait (GHT) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Fonu’na ait (GHT) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GKB) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GKB) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GKB) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Fonu’na ait (GHD) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Fonu’na ait (GHD) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

2019 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

02/12/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) İzahname Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) İzahname Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Kakı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

30/10/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHO) Tadil Metinleri İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GKB) Tadil Metnleri İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT) Tadil Metnleri İçin tıklayın.

05/08/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

22/07/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEL) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEL) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

25/06/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

21/02/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standar Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standar Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standar Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

14/02/2019 Tarihli Duyurular

aranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEL) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHE) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GED) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHF) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHE) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GED) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHE) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GED) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

13/02/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEA) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

07/02/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

01/02/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCK) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCS) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCV) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GDV) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GES) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHD) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHI) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHL) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GKB) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCK) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCS) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCV) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GDV) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GES) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHD) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHI) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHL) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GKB) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCS) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCV) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GDV) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GES) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHD) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHI) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHL) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCK) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCS) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCV) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GDV) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GES) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHD) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHI) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHL) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

31/01/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEL) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHE) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

11/01/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHP) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHN) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHM) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHJ) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCS) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCK) izahname Tadil Metni için tıklayın.

09/01/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) Katılımcılara Duyuru Metni için  tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHP) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHN) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHM) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHJ) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHJ) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU) Katılımcılara Duyuru Metni için tıklayın.

04/01/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

02/01/2019 Tarihli Duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Fonu’na ait (GEU) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Fonu’na ait (GEU) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Fonu’na ait (GHA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Fonu’na ait (GHA) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Fonu’na ait (GHD) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Fonu’na ait (GHD) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GHG) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GHG) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu’na ait (GHG) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Fonu’na ait (GHK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Fonu’na ait (GHK) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Fonu’na ait (GHK) İç Tüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

2018 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

12/12/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

13/08/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHG) Ünvan Değişikliği Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK) Ünvan Değişikliği Katılımcılara Duyuru Metni İçin tıklayın.

18/05/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Fonu’na ait (GEA) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Fonu’na ait (GEA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Fonu’na ait (GEA) İçtüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Fonu’na ait (GEA) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

20/04/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEL) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEL) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHG)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHG)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHE) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHE) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları'na ait (GKB) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları'na ait (GKB) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

ranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHO)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHO)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCV) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCV) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GDV) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GDV) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHP) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHP) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHZ)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHN) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHN) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHV)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHM) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHM) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHY)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHJ) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHJ) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHU)Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCS) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCS) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCK) Katılımcılara Duyuru İçin tıklayın.

26/02/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHG)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHG)içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK)içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEU) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHg) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHK)tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

23/02/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHI) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

21/02/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEK) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHF) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

07/02/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEK)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHD) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHF)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEU) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHG) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHK) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHA) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHH) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GED)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHI) Duyuru Metni İçin tıklayın.

25/01/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEL) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEH) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHE) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GED) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEF) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEA) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHD) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHH)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHT) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GKB) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GEG) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHO)izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHL) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GHA) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GES) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCV) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCV) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GCV) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GDV) izahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GDV) içtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait (GDV) tanıtım formu Tadil Metni için tıklayın.

24/01/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEK) İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEK) İçtüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GEK) Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHF)İzahname Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHF)İçtüzük Tadil Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait (GHF)Tanıtım Formu Tadil Metni İçin tıklayın.

11/01/2018 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEL) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEH) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHE)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GED)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEF)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEA) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHD) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHH) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHT)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GKB) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GEG)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHO) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHL) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GHA) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GES) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GCV) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler (GDV)Duyuru Metni İçin tıklayın.

Fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerinde yapılan yıl sonu toplu değişikliklerini görmek için tıklayınız.

Esnek Alternatif Fonumuzun içtüzük ve izahnamesinde yapılan yatırım stratejisi ve alım satım talimatları değişikliklerini görmek için tıklayınız.

Likit Kamu Fonumuzun içtüzük ve izahnamesinde yapılan ünvan değişikliğini görmek için tıklayınız.

2017 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

14/12/2017 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHI) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHG) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHK) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GEU) Duyuru Metni İçin tıklayın.

13/12/2017 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GEK) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHF) Duyuru Metni İçin tıklayın.

29/06/2017 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GEU) Duyuru Metni İçin tıklayın.

28/04/2017 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler Duyuru Metni İçin tıklayın.

2016 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

30/12/2016 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GKB) Duyuru Metni İçin tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHH) Duyuru Metni İçin tıklayın.

16/12/2016 tarihli duyurular

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit-Esnek Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GEL)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GEK)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GEH)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GEU)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GHF)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GEG)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GHO)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GHL)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GES)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GHI)

Duyuru Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GHD)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın .Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GHA)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonuna ait değişiklikler (GED)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

01/01/2016 tarihli duyurular

Duyuru metni için tıklayın.

2015 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GED)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GEH)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GEU)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GEK)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHG)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHF)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GKB)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHO)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GHA)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu’na ait değişiklikler (GES)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi Fonuna ait değişiklikler (GEG)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonuna ait değişiklikler (GEH)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonuna ait değişiklikler (GEK)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonuna ait değişiklikler (GHF)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Fonuna ait değişiklikler (GHH)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonuna ait değişiklikler (GHO)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek (TL) Fonuna ait değişiklikler (GHT)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Fonuna ait değişiklikler (GKB)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Fon'una ait değişiklikler (GED)

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

2014 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

26 Aralık 2014 Tarihli Duyurular

Duyuru Metni için tıklayın.

Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Altın Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.
 

Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.
 

Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu'na ait Değişiklikler (GEA).

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait Değişiklikler (GHE)

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

3 Ekim 2014 tarihinin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle, o güne özel fon alış/satış işlemlerindeki değişiklikler

3 Ekim 2014 tarihinin yarım gün resmi tatil olması nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası ve Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarları'nda o tarihe denk gelen takas/ödeme işlemleri bir sonraki iş günü gerçekleşecektir.

3 Ekim 2014 tarihine özel olarak, tüm fonlarımızın alış/satış valör saatleri 13:30'dan (Esnek Alternatif ve Alternatif Standart Fonlar için 12:00) 10:30'a çekilecektir.

T+2 gün satış valörlü fonların satış işlemi gerçekleşme tarihi 3 ve 8 Ekim 2014 olan sözleşmelerde, ilgili işlemler sırasıyla 8 ve 9 Ekim 2014; T+3 gün satış valörlü fonların satış işlemi gerçekleşme tarihi 3, 8 ve 9 Ekim 2014 olan sözleşmelerde, ilgili işlemler sırasıyla 8, 9 ve 10 Ekim 2014'te gerçekleşecektir.

İlgili işlemlerde kullanılacak fon fiyatları konusunda, standart uygulamada bir değişiklik olmayacaktır.

İlgili tarihlerdeki işlemler özelinde, uygulamasında değişiklik olan fonlarımıza ait işlem detaylarına ulaşmak için tıklayın.

Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Likit- Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Standart Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Altın Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu'na ait değişiklikler

Duyuru Metni için tıklayın.

İzahname Tadil Metni için tıklayın.

İçtüzük Tadil Metni için tıklayın.

Tanıtım Formu Tadil Metni için tıklayın.

2013 Yılı Emeklilik Yatırım Fonları Değişikliklerimiz

Standart EYF'nin sermaye artırımına ilişkin içtüzük tadil metni görmek için tıklayınız.

Standart EYF'nin sermaye artırımına ilişkin izahname görmek için tıklayınız.

2014 yılı öncesi Garanti BBVA Emeklilik Detaylı Fon Bilgileri için tıklayınız.

Likit Emeklilik Yatırım Fonu'n sermaye artırımına ilişkin içtüzük tadil metni görmek için tıklayınız.

Likit Emeklilik Yatırım Fonu'n sermaye artırımına ilişkin izahname görmek için tıklayınız.

Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'n sermaye artırımına ilişkin içtüzük tadil metni görmek için tıklayınız.

Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'n sermaye artırımına ilişkin izahname görmek için tıklayınız.

Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'n sermaye artırımına ilişkin içtüzük tadil metni görmek için tıklayınız.

Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'n sermaye artırımına ilişkin izahname görmek için tıklayınız.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF'nin sermaye artırımına ilişkin içtüzük tadil metni görmek için tıklayınız.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF'nin sermaye artırımına ilişkin izahname görmek için tıklayınız.

Esnek Alternatif Fonumuzun içtüzük ve izahnamesinde yapılan yatırım stratejisi ve alım satım talimatları değişikliklerini görmek için tıklayınız.

Likit Kamu Fonumuzun içtüzük ve izahnamesinde yapılan ünvan değişikliğini görmek için tıklayınız.

Emeklilik Yatırım Fonlarına ait Yönetmelik/İçtüzük/İzahname Değişikliği hakkında duyuruyu görmek için tıklayınız.

Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’n unvanının Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişitirilmesine ilişkin izahname değişikliğini görmek için tıklayınız.

Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’n unvanının Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişitirilmesine ilişkin içtüzük değişikliğini görmek için tıklayınız tıklayınız.

Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’n unvanının Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişitirilmesine ilişkin Tanıtım Formu değişikliğini görmek için tıklayınız.

Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’n unvanının Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişitirilmesine ilişkin Katılımcılara Duyuru görmek için tıklayınız.

Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu’n sermaye artırımına ilişkin içtüzük tadil metni görmek için tıklayınız.

Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu’n sermaye artırımına ilişkin izahname görmek için tıklayınız.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi