Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

KVKK Hakkında Bilgilendirme

Değerli müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin güvenliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi işlemler “veri işleme” olarak kabul edilmektedir.  

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz? **

Kişisel verileriniz;

  • Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz hayat ve sağlık sigortacılığı ile bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinde kullanmak,
  • Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
  • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
  • Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
  • Sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinde talep edilen değişiklikleri yapmak, risk değerlendirmesi yapmak, tazminat başvurularını sonuçlandırmak, suiistimalleri önlemek, sizin için özel prim ve ödeme seçenekleri sunmak, Şirketimiz veya acentelerimizle ihtilaflarınızı çözüme ulaştırmak ve ilgili bilgi ve belgeleri ilgili yerlerden temin etmek ve ilgili makamlara iletmek, ürün ve hizmetlerimizle ilgili yükümlülüklerimizi ifa etmek, ödeme ve fon ve portföy yönetimi işlemlerini tamamlamak, internet ve cep şubesi işlemlerini tamamlamak,
  • Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil bankacılık vb.) ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Kredi Kayıt Bürosu (KKB),Sigorta Tahkim Komisyonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
  • İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Şirketimizle müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmantasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar, Şirketimiz hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak,
  • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle bölge müdürlüğü ve genel müdürlük binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek,
  • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
  • İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek

için işlenmektedir.

Ayrıca,

  • Mevzuat gereği
  • Çalışanlarımızın, kamunun veya Garanti BBVA Emeklilik’in güvenliğini sağlamak amacıyla;
  • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı, tahkim kararı, arabuluculuk anlaşması veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya
  • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

kişisel verileriniz açıklanabilir. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SEDDK, SBM, MASAK, EGM, BDDK,KKB, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri, adli ve idari makamlar, Sigorta Tahkim Komisyonu, tüketici hakem heyetleri, arabulucular, ana hissedarımız ve bağlı ortaklıklarımız (Örneğin T. Garanti Bankası A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş.,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.) aracı veya acentemiz olan kuruluşlar, reasürans kuruluşları, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar (Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş.) ve yurt içi veya yurt dışı sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketleridir. İşlenme, depolanma, idare veya işbu aydınlatma metninde belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır.

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, Acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar (ATM, kiosk, internet şubesi, çağrı merkezi vb), Şirket internet şubesi, Şirket mobil şubesi ve çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Topladığımız Kişisel Veriler

Şirketimiz web sitesinde, sitedeki gezintinize dair bilgileri derleyen ve esas amacı web sitesi deneyiminizi daha faydalı hale getirmek olan çerez adı verilen bilgi dosyalarını kullanmaktayız. 

Çerezler, ziyaretçinin web sitesindeki gezintisini kaydeder, ziyaretçiye hangi reklamın, hangi sıklıkla gösterilebileceğine karar verir, reklamın etkisini ve ziyaretçinin tepkilerini analiz eder. 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

    a)       İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

  b)       Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

  c)       Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

  d)       Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

  e)       Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

  f)        Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüklerimize, acentelerimize veya KEP üzerinden Şirketimize iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

 *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")

** Şirketimiz kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirmemiz güncellenecektir.