Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Neden Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası?

“Başıma beklenmedik bir durum gelirse kredi kartı borçlarımı kim ödeyecek?” diye düşünmeyin!

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ; özel sektör bordrolu çalışanlar için istek dışı işsizlik durumuna ya da serbest meslek sahipleri, emekliler, ev hanımları ve diğer meslek grubundaki kişiler için hastanede yatış durumunda oluşacak gelir kaybına karşı kredi kartı borcunuz için güvence sunar. Sigorta süresi boyunca yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu maluliyet gibi beklenmedik durumlar için de güvence sağlar. Ek olarak bir kaza sonucu tedavi görülmesi durumunda da tedavi masrafları için destek sağlar.

Özellikler

    • Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ile birlikte sigorta süresi içinde yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu maluliyet gibi beklenmedik durumlara karşı güvence sağlar. Özel sektör bordrolu çalışanlar istek dışı işsizlik teminatından faydalanırken serbest meslek sahipleri, emekliler, ev hanımları ve diğer meslek grubundaki kişiler ise gündelik hastane teminatından faydalanabilir. Kaza sonucu hastanede bir tedavi olunması durumunda oluşan masraflar sigorta teminat limitine kadar karşılanır.

Özel Şartlar

İşsizlik Teminatı*: Bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını güvence altına alan teminattır. İşsizlik teminatı sigorta başlangıcından itibaren 90 günlük sürenin dolması ile geçerli olur.

İşsizlik teminatından yararlanacak özel sektör bordrolu çalışan sigortalıların, hasar gerçekleştiği tarihte aynı işyerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış olması ve aynı zamanda işsiz kalınan tarihten itibaren en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir. İşsizlik teminatından yararlanan sigortalılar gündelik hastane teminatından yararlanamazlar.

*İşsizlik tazminatının yeniden ödenebilmesi için, 180 gün çalışılmış olması ve bu süre boyunca sigortalılığın devamı gereklidir.

Gündelik Hastane Teminatı**: Gelir kaybı yaşayan serbest meslek sahipleri, emekliler, ev hanımları ve diğer meslek grubundaki kişilerin, bir hastalık veya kaza sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede en az 2 tam gün yatılması durumunda oluşacak gelir kaybını karşılayan teminattır. Gündelik hastane teminatı sigorta başlangıcından itibaren 90 günlük sürenin dolması ile geçerli olur.

Gündelik Hastane Teminatı Hak Kazanma Koşulu: Sigortalının en az 2 gün aralıksız hastanede yatma koşulu gerekmektedir. 

**Gündelik hastane tazminatının yeniden ödenebilmesi için iki yatış arasında en az 90 gün geçmiş olması gereklidir.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

    • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
    • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi