Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Neden Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası?

“Başıma beklenmedik bir durum gelirse kredi kartı borçlarımı kim ödeyecek?” diye düşünmeyin!

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ; bordrolu çalışanlar için istek dışı işsizlik durumuna ya da serbest meslek sahipleri, emekliler, ev hanımları ve diğer meslek grubundaki kişiler için hastanede yatış durumunda oluşacak gelir kaybına karşı kredi kartı borcunuz için güvence sunar. Üstelik; sigorta süresi boyunca yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu maluliyet gibi beklenmedik durumlar için de güvence sağlar.

Özellikler

    • Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ile birlikte sigorta süresi içinde yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu daimi maluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları, bordrolu çalışıyorsanız istek dışı işsiz kalmanız durumunda ya da serbest meslek sahibi, emekli, ev hanımı ya da öğrenciyseniz, hastanede yatış durumunda kredi kartı borcunuz poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir.

Özel Şartlar

İşsizlik Teminatı: Bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını güvence altına alan teminattır.
İşsizlik teminatından yararlanacak bordrolu sigortalıların, hasar anında aynı işyerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve özel sektör bordrolu çalışanı olması gerekmektedir. İşsizlik teminatından yararlananlar gündelik hastane teminatından yararlanamazlar.

İşsizlik Teminatı Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

*İşsizlik tazminatının yeniden ödenebilmesi için, 180 gün çalışılmış olması ve bu süre boyunca sigortalılığın devamı gereklidir.

Gündelik Hastane Teminatı: Bir hastalık veya kaza sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede en az 3 tam gün yatılması durumunda oluşacak gelir kaybını karşılayan teminattır.

Gündelik Hastane Teminatı Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, en az 3 gün aralıksız hastanede yatma koşulu gerekmektedir. Kaza sonucu hastaneye yatışlarda 90 gün şartı aranmaz.

*Gündelik hastane tazminatının yeniden ödenebilmesi için iki yatış arasında en az 90 gün geçmiş olması gereklidir.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

    • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
    • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi