Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve yolsuzluğa karşı mücadele konusunda evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır.

2000 yılından bu yana 160'dan fazla ülkeden 9.000’in üzerinde kurumsal katılımcı ve paydaşın imzasıyla dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk girişimi olan Küresel İlkeler Sözleşmesi insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıkları altında 10 evrensel ilke belirlemiştir.

Garanti BBVA Emeklilik on temel prensip çerçevesinde ortak mücadele vermek için girişimde bulunacağını 14 Temmuz 2015 tarihinde beyan etmiştir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi​

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

Beyannameye erişmek için tıklayın.

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri

Garanti BBVA Emeklilik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin (UN Women) işbirliğiyle 2010 yılında oluşturulan “Kadınların Güçlenmesi Prensipleri”ne (Women's Empowerment Principles) 2015 yılı Eylül ayında imza attı.

Türkiye'de bu prensiplere imza atan ilk bireysel emeklilik ve hayat şirketi olan Garanti BBVA Emeklilik'in imzaladığı sözleşmede yer alan 7 prensip; cinsiyet eşitliğinde gelişme sağlayarak, kadının toplumda güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda yol gösteriyor. Prensipler; imza atan kurumlar içinse; cinsiyet eşitliği hedefleri oluşturmak, yönetimde %30 ve üzerinde kadın katılımı sağlamak, sözlü veya psikolojik tacize sıfır tolerans konusunda politika oluşturmak gibi pek çok önemli taahhüdü içeriyor.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin başlıkları şu şekilde oluşuyor;

  • Cinsiyet Eşitliği için Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
  • Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
  • Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
  • Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkanlarıyla Desteklenmesi
  • Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
  • Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
  • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması için Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Bugüne kadar dünya genelinde toplam 1.400'den fazla firmanın imzaladığı Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni, Türkiye’den ise 150’den fazla firma destekliyor. www.weprinciples.org

He For She

Garanti BBVA Emeklilik olarak, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından başlatılan ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her yaştan insanı toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran dayanışma kampanyası #‎HeForShe inisiyatifini destekliyoruz.

Kampanya, kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak için öncelikli olarak erkeklerin alması gereken sorumlulukla ilgili farkındalık yaratmayı ve harekete geçilmesini teşvik ediyor.

2014 yılındaki lansman kampanyasından bu zamana kadar dünyada 1.300.000.000'in üstünde kişi destek verirken, Türkiye'den ise 20 binin üzerinde katılımcı (%90’ı erkek) destek veriyor.

Kampanyanın Hedefleri

Kampanyanın genel hedefi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı, kadınlara karşı her türlü şiddeti ortadan kaldırmakta her yaştan bireylerin sahip olduğu sorumluluk hakkında farkındalık yaratmak ve harekete geçilmesini sağlamaktır. Diğer hedefler arasında şunlar sayılabilir:

  • UN Women: BM kuruluşları ve ülke ofisleri tarafından erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye tam katılımı için sürdürülebilir ve dönüştürücü programlar geliştirilmesini sağlamak.
  • Resmi kurumlar: Erkek örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite ve yüksekokullarla işbirliği yaparak kendi toplulukları içinde HeForShe etkinlikleri ve kampanyaları yaratmak ve tanıtmak.
  • Her yaştan kadına uygulanan şiddete ve cinsiyet bazlı ayrımcılığa karsı harekete geçmeleri için insanlara ilham vermek.
  • Dünya çapında kadınlara uygulanan şiddete ve cinsiyet bazlı ayrımcılığa karsı harekete geçen erkeklerin rol modelleri olarak öne çıkarılacağı bir platform yaratmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Türkiye'de Kadın ve Gelecek Beklentileri Araştırması

Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile kadınların geleceğe ilişkin beklenti ve endişeleri, birikim alışkanlıkları, finansal tutum ve bilgi düzeyleri üzerine “Türkiye’de Kadın ve Gelecek Beklentileri” konulu bir araştırma yayınladık. Araştırmaya ulaşmak için tıklayın.