Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Hayat Sigortaları Tazminat Talebindeki Gerekli Belgeler

Vefat Tazminatı

Sigortalının vefat etmesi durumunda teslim edilmesi gereken evraklar:

  • Tazminat talep formu
  • Hastaneden alabileceğiniz, üzerinde ölüm nedeninin açıkça belirtildiği TÜİK ölüm belgesi*
  • Mahkeme ya da noterden alabileceğiniz veraset ilamı
  • Adli bir olay sonucu ise; Adli Tıp Kurumu ve savcılıktan alabileceğiniz detaylı Adli Tıp Kurumu raporu ve Cumhuriyet Baş Savcılığı iddianame tutanakları
  • Kaza sonucu ise; şehir içinde ise Emniyet Müdürlüğü, şehir dışında ise Jandarma’dan alabileceğiniz kaza tespit tutanağı
* Hastalık sonucu vefat durumunda ilk tanı raporu istenir.
* TUİK Ölüm Belgesi’nde yeterli bilgi yer almaması durumunda, bu belgenin yanı sıra Ölüm Nedenini Belirtir Doktor Raporu veya İlk Tanı Belirtir Doktor Raporu

Vefat tazminatından faydalanabilmek için Tazminat Talep Formu’nun eksiksiz doldurulup, gerekli belgelerin tamamlanarak tazminat@garantibbvaemeklilik.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Tedavi Masrafları Tazminatı

Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza geçirmesi nedeniyle teslim edilmesi gereken evraklar:

  • Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı
  • Tedaviye ait fatura asılları
  • IBAN bilgisi (tazminat değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı durumlarda kullanılmak üzere)

Kaza sonucu tedavi masrafları tazminatından faydalanabilmek için gerekli belgelerin tamamlanarak tazminat@garantibbvaemeklilik.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler gönderildikten 1 iş günü sonra Garanti BBVA Emeklilik İnternet / Mobil’nden tazminat dosyanızın durumunu takip edebilir veya eksik/geçersiz evraklarınızı kılavuza göre yükleyerek yeniden tarafımıza iletebilirsiniz.

Tehlikeli Hastalıklar Tazminatı

Sigortalının poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında hastalık gerçekleşmesi durumunda teslim edilmesi gereken evraklar:

  • Hastane’den alabileceğiniz, tehlikeli hastalıkla ilgili doktor muayene ve tıbbi teşhis ve tetkik raporları,
  • Sigorta Ettiren / Sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
  • Sigortalı ve doktor tarafından tanzim ve imza edilmiş tehlikeli hastalık tazminat talep formları,
  • IBAN bilgisi (tazminat değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı durumlarda kullanılmak üzere)

·        Sigortalı tarafından tanzim ve imza edilmiş tehlikeli hastalık tazminat talep formu

·        Doktor tarafından tanzim ve imza edilmiş tehlikeli hastalık muayene raporu

Tehlikeli hastalık tazminatından faydalanabilmek için gerekli belgelerin tamamlanarak tazminat@garantibbvaemeklilik.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler gönderildikten 1 iş günü sonra Garanti BBVA Emeklilik İnternet / Mobil’nden tazminat dosyanızın durumunu takip edebilir veya eksik/geçersiz evraklarınızı kılavuza göre yükleyerek yeniden tarafımıza iletebilirsiniz.

Kaza veya Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Tazminatı

Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza sonucu veya hastalık sonucu malul kalması durumunda teslim edilmesi gereken evraklar:

  • T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastaneden alabileceğiniz, maluliyet derecesini gösterir Doktor Heyet Raporu
  • Hastane’den alabileceğiniz, tedavi ile ilgili raporlar,
  • Kaza sonucu ise; şehir içinde ise Emniyet Müdürlüğü, şehir dışında ise Jandarma’dan alabileceğiniz, Kaza Tespit Tutanağı,
  • Sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı
  • IBAN bilgisi (tazminat değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı durumlarda kullanılmak üzere)

Kaza veya hastalık sonucu daimi maluliyet tazminatından faydalanabilmek için gerekli belgelerin tamamlanarak tazminat@garantibbvaemeklilik.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler gönderildikten 1 iş günü sonra Garanti BBVA Emeklilik İnternet / Mobil’nden tazminat dosyanızın durumunu takip edebilir veya eksik/geçersiz evraklarınızı kılavuza göre yükleyerek yeniden tarafımıza iletebilirsiniz.

Hastane Gündelik Tazminatı

Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza nedeniyle bir sağlık kurumunda tedavi olması durumunda teslim edilmesi gereken evraklar:

  • Hastane’den alabileceğiniz, tedavi ile ilgili raporlar
  • Hastane’den alabileceğiniz, kaç gün hastanede yattığını gösterir Rapor / Epikriz raporu,
  • Kaza sonucu ise; şehir içinde ise Emniyet Müdürlüğü, şehir dışında ise Jandarma’dan alabileceğiniz, Kaza Tespit Tutanağı,
  • Sigorta Ettiren / Sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
  • IBAN bilgisi (tazminat değerlendirmesinin olumlu sonuçlandığı durumlarda kullanılmak üzere)

Hastane gündelik tazminatından faydalanabilmek için gerekli belgelerin tamamlanarak tazminat@garantibbvaemeklilik.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler gönderildikten 1 iş günü sonra Garanti BBVA Emeklilik İnternet / Mobil’nden tazminat dosyanızın durumunu takip edebilir veya eksik/geçersiz evraklarınızı kılavuza göre yükleyerek yeniden tarafımıza iletebilirsiniz.

Ödeme Güvencesi Sigortası Tazminat Talebindeki Gerekli Belgeler Nelerdir?

İstek Dışı İşsizlik Tazminatı
  • İşsizlik Beyan Formu
  • SGK’dan veya işverenden alabileceğiniz, İşten Ayrılma Bildirgesi,
  • İŞKUR’dan alabileceğiniz, işsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge,
  • E-Devlet sisteminden alabileceğiniz, Güncel tarihli 4A Detaylı Hizmet Dökümü,
  • İşverenden alabileceğiniz, İşveren İmza Sirküleri,
  • Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası için tazminat talebinde bulunuyorsanız, bankanızdan alabileceğiniz, son 3 aylık Kredi Kartı Ekstreleriniz.

İstek dışı işsizlik tazminatından faydalanabilmek için İşsizlik Beyan Formu’nun eksiksiz doldurulup, gerekli belgelerin tamamlanarak tazminat@garantibbvaemeklilik.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler gönderildikten 1 iş günü sonra Garanti BBVA Emeklilik İnternet / Mobil’nden tazminat dosyanızın durumunu takip edebilir veya eksik/geçersiz evraklarınızı kılavuza göre yükleyerek yeniden tarafımıza iletebilirsiniz.

İşsizlik Beyan Formu

İşten Ayrılma Bildirgesi Örneği

SGK Hizmet Dökümü Örneği

İşkur Kayıt Belgesi Örneği

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi