Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Teminatlar Nelerdir?

Hayat sigortası ürünlerimizin ana teminatı vefat olmak ile birlikte aşağıdaki ek teminatların da yer aldığı ürün seçeneklerini de içerir.

Kazaen vefat teminatı

Sigortalının, sigorta süreci içinde bir kaza neticesinde vefat etmesi durumunda lehtarlarına finansal güvence sağlar.

Kaza/hastalık sonucu maluliyet teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde bir kaza veya hastalık sonucunda daimi olarak malul kalması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından, Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya daimi maluliyet tazminatı ödenir.

Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı

Kaza sonucu tedavi masrafı yapılmış olması halinde, sigortalının durumunun “kaza tespit tutanağı” ve kazayla ilgili olarak tedavi gördüğü sağlık kurumu yetkilileri tarafından, kendi adına tanzim ve tasdik edilmiş tıbbi rapor ve yapılan tedavi masraflarını gösteren ayrıntılı fatura ibrazı ile belgelenmesi ve bu belgelerin sigorta şirketine iletilmesinin ardından teminat sigortalıya ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatı

Hayat Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartlarına göre, sigortalının sigorta süresi içinde poliçe kapsamındaki tehlikeli hastalıklara yakalanması halinde sigortalıya tazminat ödenir.

Gündelik hastane masrafları teminatı

Bir hastalık veya kaza sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede en az 3 tam gün yatılması durumunda oluşacak gelir kaybını karşılayan, serbest meslek sahiplerinin yararlanabileceği teminattır. Tedavi Destek Sigortası ürünü özelinde serbest meslek sahiplerinin yanı sıra bordrolu çalışanlarda teminattan yararlanmaktadır.

İşsizlik teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde istek dışı işsiz kalması halinde poliçede belirtilen koşulları sağladığı takdirde finansal gelir sağlayan, özel sektör çalışanlarının yararlanabileceği bir teminattır.

 

Sizlere sunduğumuz ürünlerimizin teminatları hakkında detaylı bilgileri poliçe özel şartlarınızda bulabilirsiniz.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi