Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Gelir Vergisi Avantajı

Gelir vergisi mükellefiyseniz; kendiniz, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerini ödeme yaptığınız aya denk gelen vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz. Böylece, ödeyeceğiniz vergi ve hayat sigortaları için cebinizden çıkacak tutar da azalmış olur.

Vergi avantajından faydalanın!

Ücretli çalışanlar;

6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;

  • Risk hayat sigorta poliçeleri (ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum, tahsil ve prim iadeli) için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı ile,
  • Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'sinden oluşmaktadır.

Ücretliler için vergi avantajı

Ücretli olarak çalışan mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primi, ilgili ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri için vergi avantajı

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği Hayat Sigortası primleri, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla),beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilecektir.

Vergi avantajından nasıl faydalanırım?

  • Ücretli çalışansanız, poliçe makbuzunuz ve daha sonraki ödemelerinizin alındı belgelerinin bir kopyasını, çalıştığınız işyerinin muhasebe servisine ilgili ayda vermeniz,
  • Beyannameye tabi iseniz, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir.
  • Gelir vergisi avantajından faydalanmak için gerekli olan poliçe ödeme belgenize, Garanti BBVA Emeklilik İnternet/Mobil – “Hayat ve İşsizlik Sigortası” adımı, “Hesap Hareketleri” altından ulaşabilirsiniz.

Örnek Uygulama

Bordrolu Çalışansanız:

  • Sigorta primi * Kişinin vergi dilimi = Vergi avantajı tutarı
Aylık brüt ücret
Aylık brüt ücret 20.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15)
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 3.000 TL
Yıllık limit
Yıllık limit 140.535 TL
Aylık Poliçe Primi 1.000 TL
Vergiye Konu Olacak Prim Toplamı (Aylık)
Vergiye Konu Olacak Prim Toplamı (Aylık) 1.000 TL < 3.000 TL
Poliçenin Yıllık Prim Tutarı
Poliçenin Yıllık Prim Tutarı 12.000 TL
Vergiye Konu Olacak Prim Toplamı (Yıllık)
Vergiye Konu Olacak Prim Toplamı (Yıllık) 12.000 TL < 140.535 TL
Yıllık Gelir
Yıllık Gelir 240.000 TL
Gelir Vergisi Dilimi*
Gelir Vergisi Dilimi* %27
Vergi avantajı
Vergi avantajı  3.240TL
Poliçenin Maliyeti  8.760 TL
*%27'lik vergi dilimi üzerinden örnekleme yapılmıştır.

Serbest Meslek Sahibi İseniz:

Yıllık gelir
Yıllık gelir 200.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15)
Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı (brüt ücret x %15) 30.000 TL
Yıllık limit
Yıllık limit 140.535 TL
Poliçenin Yıllık Prim Tutarı
Poliçenin Yıllık Prim Tutarı 12.000 TL
Vergiye Konu Olacak Prim Toplamı (Yıllık)
Vergiye Konu Olacak Prim Toplamı (Yıllık) 12.000 TL < 240.000TL (Tamamı indirime konu olur)
Gelir Vergisi Dilimi %27
Vergi avantajı
Vergi avantajı 3.240 TL
Poliçenin Maliyeti 8.760 TL
* Bir yıl içerisinde indirime konu olan tutarın yıllık brüt asgari ücreti aşmaması şartı bulunmaktadır.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi