Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Ücretlendirme Politikamız

Adil ve Şeffaf Paylaşım

Garanti BBVA Emeklilik'te eşit işe eşit ücret politikası uygulanmaktadır. Tüm ücret bilgileri, ödüllendirmeler şeffaf bir şekilde çalışanlar ve yöneticileriyle paylaşılır. Ücret bilgilendirmeleri kişiye özel olarak İnsan Kaynakları sistemi aracılığıyla yapılır.

Ücretlendirme Politikası Prensipleri

Tüm çalışanlarımız yaptıkları görevin iş değeri ile paralel olarak ücretlendirilirler. Eşit işe eşit ücret politikamız ile benzer görevdekiler benzer ücretlendirilirken, dış denge (piyasa duyarlılığı) ve piyasa dinamikleri ücret araştırmaları sayesinde dikkate alınır. Çalışanların maaş ve ücret tutarlarının belirlenmesinde performansları ve piyasa koşulları değerlendirilir.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Garanti BBVA Emeklilik'de performans süreci, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı olduğundan oldukça objektiftir. Dönem başında belirlenen hedefler doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl boyunca takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Tüm çalışanların, yapılan performans değerlendirmesine ait sözel geri bildirim alma ve verilen performansa katılmama hakkı vardır.

Kariyer İmkanları

İçerden yükselme, Garanti BBVA Emeklilik'in temel yaklaşımıdır. Garanti BBVA Emeklilik çalışanları gösterdikleri performansın karşılığında, "Kariyer Haritaları" ve "Kariyer Fırsatları" programlarıyla şirket içinde ihtiyaç duyulan görevlere geçebilirler. Artan sorumluluklarına paralel, sektör ve iç dengeyi gözeten ücret artışları ve yan haklara sahip olurlar.