Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Neden Kredi Ödeme Güvencesi?

“Başıma beklenmedik bir durum gelirse kredi borçlarımı kim ödeyecek?” diye düşünmeyin!

Kredi Ödeme Güvencesi ; bordrolu çalışanlar için istek dışı işsizlik durumuna ya da serbest meslek sahipleri, emekliler, ev hanımları ve diğer meslek grubundaki kişiler için hastanede yatış durumunda oluşacak gelir kaybına karşı kredi borcunuz için güvence sunar. Üstelik; sigorta süresi boyunca yaşam kaybı, kaza ya da hastalık sonucu maluliyet gibi beklenmedik durumlar için de güvence sağlar.

Özellikler

  • Kredi Ödeme Güvencesi ile birlikte sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı, hastalık sonucu veya kaza sonucu maluliyet durumunda kredi süre ve teminat limitlerine bağlı olarak kredi borcunuz ödenir, kredi borcunuz kapatıldıktan sonra varsa kalan tutar hak sahiplerine ödenir.
  • Bu teminatların yanında, özel sektörde bordrolu çalışıyorsanız istek dışı işsiz kalmanız durumunda kredi taksitleriniz poliçenizde belirtilen limitler dahilinde ödenir. Eğer serbest meslek sahibi, emekli, ev hanımı veya diğer meslek gruplarında çalışıyorsanız da hastanede yatış durumunda kredi taksitleriniz poliçenizde belirtilen limitler dahilinde ödenir.
  • Sigorta primi, kredi tutarınıza ve sürenize göre hesaplanır.
  • Uzun süreli olan ya da yenileme garantisi verilen hayat sigortaları haricinde, sigorta sözleşmesinin yıl dönümlerinde poliçenin yenileme hakkını Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. saklı tutar. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. yenileme dönemlerinde bilgi vermek şartıyla prim ve teminat tutarlarında değişiklik yapabilir.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Özel Şartlar

İşsizlik Teminatı*: Bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını güvence altına alan teminattır.
İşsizlik teminatından yararlanacak bordrolu sigortalıların, hasar anında aynı işyerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve özel sektör bordrolu çalışanı olması gerekmektedir. İşsizlik teminatından yararlananlar gündelik hastane teminatından yararlanamazlar.

İşsizlik Teminatı Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

Gündelik Hastane Teminatı**: Bir hastalık veya kaza sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede en az 2 tam gün yatılması durumunda oluşacak gelir kaybını karşılayan teminattır.

Gündelik Hastane Teminatı Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma, en az 2 gün aralıksız hastanede yatmış olma koşulu gerekmektedir. Kaza sonucu hastaneye yatışlarda 90 gün şartı aranmaz.

* İstek dışı işsizlik teminat kapsamında tekrar tazminat talep edebilmesi için işsiz kalınan tarihten önceki 180 gün boyunca ücretli ve sigortalı olarak aynı iş yerinde çalışmış olması gereklidir.
* *Gündelik hastane teminatı kapsamında tekrar tazminata hak kazanılabilmesi için iki yatış arasında en az 30 gün geçmiş olması ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen mevcut sigortalılığının devam ediyor olması gereklidir.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi