Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Prim İadeli Hayat Sigortası

Riskin gerçekleşmediği durumda ödediğiniz primleri geri alın!

Garanti BBVA Emeklilik’ten Prim İadeli Hayat Sigortası yaptırın, hayatın beklenmedik risklerine karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın.

Üstelik, poliçe süresi sonunda riskin gerçekleşmediği durumlarda yaşam teminatı ile ödediğiniz primleri* geri alabilirsiniz.

Özellikleri

  • Prim İadeli Hayat Sigortası, riskin gerçekleşmediği durumda ödediğiniz primlerin tamamını geri alabileceğiniz, süresi 12 yıl olan bir hayat sigortasıdır.
  • Prim İadeli Hayat Sigortası süresi boyunca, olası bir yaşam kaybı durumunda belirlediğiniz teminat ile yakınlarınızı güvence altına alabilirsiniz.
  • Prim İadeli Hayat Sigortası'nda prim ödemeleri Amerikan Doları karşılığı TL olarak tahsil edilir. Dönem sonunda riskin gerçekleşmediği durumda ödediğiniz primlerin tamamı yine Amerikan Doları karşılığı TL (tahsilat ve ödeme tarihinde T. C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır) olarak geri ödenir.
  • Primleriniz yaşınıza ve seçeceğiniz teminat tutarına göre değişiklik gösterir. Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz.
  • İlk yıl primlerinizi ödedikten sonra ödemelerinize ara verme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu durumda poliçenizde prim ödeme zorunluluğu kalkar ve poliçeniz ara verme (tenzil) durumuna geçer.
  • Tenzil durumundaki poliçenizde sigorta bedeli ürün teknik esaslarında gösterildiği şekilde azaltılır. Tenzil durumundaki poliçenizi tekrar yürürlüğe almak isterseniz de poliçe özel şartlarınızda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekir.

Ayrılma Durumu

  • İlk 60 gün içinde poliçeden cayma hakkınızı kullanabilir ve ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.
  • Cayma hakkından sonra ve poliçenin ilk yılı içinde primleri ödememeniz durumunda prim borcu yükümlülüğü yerine getirilmemiş olur ve poliçeniz feshedilir. Bu durumda hiçbir iade alınmaz.
  • İlk yıl primlerinizi ödedikten sonra poliçeden ayrılma hakkınızı (iştira) kullanabilirsiniz. İştira durumunda sigorta teknik esaslarına göre hesaplanan matematik karşılık tutarı üzerine, ayrıldığınız sigorta yılındaki kesinti oranları uygulanarak ayrılma değeriniz hesaplanır. *

Yıl bazına ilişkin iştira kesinti oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sigorta Yılı İştira Kesinti Oranı
1 100%
2 15%
3 15%
4 15%
5 15%
6 15%
7 15%
8 15%
9 0%
10 0%
11 0%
12+ 0%
 
*Poliçenin vade sonunda/ayrılma anında USD karşılığı TL olarak ödenen primlerden kur kaynaklı bir kazanç elde ediliyorsa bu kazanç stopaja tabi olacaktır. Bu durumda, poliçenin vade gelimi ya da ayrılma sırasında sigorta ettirene yapılacak tazminat ödemesinin TL bedeli ile poliçe kapsamında ödenen primlerin TL bedeli arasındaki farktan Gelir Vergisi Kanununun 94'ncu maddesinin 15'nci maddesi uyarınca stopaj kesintisi yapılacaktır. Kesinti oranları ve süreleri ilgili vergi kanunlarında yapılacak değişikliklere tabidir.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımlarını, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru

Detaylı bilgi almak için 444 0 336’yı arayabilir ya da başvuruda bulunmak için Garanti BBVA şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi