Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Yanlış Sigorta Uygulamaları

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehtar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da 3. kişilere haksız menfaat sağlamaya yönelik bir eyleme sebep olmanız halinde, tazminatı eksik alma/alamama halleri oluşabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.