Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Çevre Politikamız

Garanti BBVA Emeklilik olarak, müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırma kararlılığındayız.

Bu doğrultuda oluşturduğumuz Çevre Politikamız aşağıdaki taahhütlere dayanmaktadır:

  • Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını özümsemek ve yaygınlaştırmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmak,
  • Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmek,
  • Çevreyle bağlantılı ilgi gruplarıyla birlikte daha yaşanabilir ve sürekliliği sağlanabilir bir dünyanın yaratılmasını sağlamak,
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirme bilinciyle hareket ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak,
  • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak.

Garanti BBVA Emeklilik, bu ilkelerin ışığında çevreye karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul eder ve çevresel sürdürülebilirliği öncelikli konu başlıkları arasında görür.

Çevre Yönetim Sistemi

Garanti BBVA Emeklilik olarak, 2015 yılı Eylül ayında, doğrudan ve dolaylı çevresel etkilerimizi sistematik bir şekilde yönetebilmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini (ÇYS) kurmak için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerine paralel olarak hazırladığımız Çevre Yönetim Sistemi prosedürlerimizi oluşturduk ve 2016 yılı Mart ayında Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenerek Genel Müdürlük binalarımız, Güneşli’de bulunan Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi birimimiz ve İstanbul’da bulunan Bölge Müdürlüklerimizle belgeyi almaya hak kazanarak sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik. 2016 yılı Temmuz ayında ise kapsamımızı genişleterek Şehir Dışı Bölge Müdürlük binalarımızı da sistemimize dahil ettik. 2016 yılında gerçekleştirilen tüm denetimlerin ardından Garanti BBVA Emeklilik, bulunduğu tüm lokasyonlarda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip ilk ve tek bireysel emeklilik ve hayat şirketi oldu.

Atık Yönetimi

Çevre Yönetim Sistemimiz, öncelikle atıkları yeniden kullanmayı, mümkün değilse geri dönüştürmeyi, eğer geri dönüşüme de uygun değilse bu konuda yetkili firmalar tarafından doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini öngörmektedir. Atık yönetimi yaklaşımımız aşağıdaki şekildedir:

Yeniden Kullanım: Şirketimizde kullanılan her ürünün yeniden kullanılmasını ve doğa dostu olmasını tercih ediyoruz.

Geri Dönüşüm: Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamındaki binalardan başlanarak, geri dönüştürülebilir atıkların yetkili geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine teslim edilmesi sağlanmaktadır.

Atık Ayrıştırma: Geri dönüştürülebilir kağıt, plastik, metal, cam ve tıbbi atıklar, bağlı olduğumuz belediyeye veya lisanslı firmalara verilerek geri dönüştürülmektedir.

Tehlikeli Atık Yönetimi: Ortaya çıkan tehlikeli atıklar belirlenmiş normlar kapsamında toplanacak olup, yetkili geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine teslim edilecektir.