Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Politika ve İlkelerimiz

Ana hissedarımız Garanti BBVA'nın ortaya koyduğu ilkelerden yola çıkarak; Avrupa'nın en iyi "Bireysel Emeklilik ve Hayat Şirketi" olmak vizyonumuzu, toplumu, ekonomiyi ve çevreyi besleyecek, evrensel ölçüde kabul görmüş değerler doğrultusunda desteklemeyi kurumsal sorumluluğumuz olarak nitelendiriyoruz. Taraf olduğumuz uluslararası ilkeler çerçevesinde insan hakları, çalışan hakları, müşterilerimiz ve temas ettiğimiz tüm paydaşlarımız ile çevre ve yolsuzlukla mücadele konularındaki kararlı çalışmaların önemini kabul ediyor; öncü çalışmalarımızla sektörümüze ilham vermeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana iş süreçlerimizin merkezinde konumlandırdığımız Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum anlayışımız ile "Vazgeçilmez Değerlerimiz" ışığında yarınlara miras kalacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailemizin her bir ferdinin gönülden sağladığı katkılarla çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasının ülkemizin geleceğine atılacak bir imza anlamı taşıdığına inanıyor; bu yöndeki her türlü sürdürülebilirlik inisiyatifini destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik faaliyet ve uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

  • Doğruluk, eşitlik, güvenilirlik, saydamlık, açık iletişim, dürüstlük ve ahlaklı davranma, kanunları titizlikle ve taviz vermeden uygulama ilkeleri Garanti BBVA Emeklilik'in tüm iş süreçlerinin odağında yer alır; tüm çalışanları tarafından içselleştirilerek uygulanmaktadır,
  • Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki karar alma süreçlerinde uluslararası standartlar baz alınarak özenli ve titiz yaklaşım gösterilmekte; her türlü tehdit ve fırsat özenli bir şekilde ele alınmaktadır,
  • Garanti BBVA Emeklilik, çevreye karşı sorumlu olduğunu peşinen kabul eder ve çevresel sürdürülebilirliği öncelikli konu başlıkları arasında görür,
  • İnsan odaklı kurum kültürünün gelecek nesillere taşınması yönünde İnsana Yatırımı taahhüt eder,
  • Çalışan memnuniyetini düzenli olarak izler; tüm kıdem seviyeleri için adil bir ücretlendirme ve fayda sistemi sağlar,
  • Şirket içindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek ve uygulamak üzere etkin bir yönetim modelini benimser,
  • Sürdürülebilirlik inisiyatiflerini aktif olarak destekler, sektörüne ilham verecek faaliyetleri hayata geçirir.

Garanti BBVA Emeklilik Sürdürülebilirlik Politikası'nın onaylanması konusunda Üst Yönetim sorumludur. Politika'nın takibi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi doğrudan Sürdürülebilirlik Ekibi'nin sorumluluğundadır. Tüm değişiklikler ve düzeltmeler Üst Yönetim tarafından onaylanmaktadır.