Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Neden Kritik Hastalıklar Sigortası?

Belki her zaman sağlıklı olmanın garantisi yok; ama herhangi bir sağlık problemi karşısında finansal durumunuzu korumanın garantisi var!

Kritik Hastalıklar Sigortası; yaşam kaybı, hastalık sonucu maluliyet, kaza sonucu maluliyet ve poliçenizde yer alan hastalıkların risklerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır.

Özellikler

  • Kritik Hastalıklar Sigortası; Poliçenizde yer alan hastalıklara, kaza sonucu ve hastalık sonucu maluliyet risklerine karşı finansal güvence sağlar. Alacağınız toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Bunun yanında, yaşam kaybı durumunda ise poliçede belirlenen teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.
  • Standart Paket; Kanser, Kalp Krizi, Kronik Kalp yetmezliği, felç ve inme hastalık içeriklerini kapsamaktadır.
  • Premium Paket; Kanser, Kalp Krizi, Kronik Kalp yetmezliği, felç, inme, son evre böbrek yetmezliği, uzuv kaybı, görme kaybı, iyi huylu beyin tümörü ve organ nakli içeren hastalık içeriklerini kapsamaktadır.
  • Tehlikeli hastalıklar teminatları 250.000 ve 500.000 TL, vefat ve maluliyet teminatları ise tehlikeli hastalıklar teminatının 1/10’u olacak şekilde belirlenmektedir.
  • Sigorta süresi 1 yıldır.
  • Ödemeniz gereken sigorta primi, yaşınıza göre değişir.
  • Primlerinizi tercihinize göre peşin veya 9 taksite kadar hesabınızdan ya da kredi kartınızdan aylık olarak ödeyebilirsiniz.
  • 18 - 59 yaş aralığındaki Garanti BBVA müşterileri için geçerlidir, maksimum faydalanma yaşı 60’tır.

Özel Şartlar

  • Tehlikeli hastalıklar veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarına hak kazanabilmek için sigorta tarihinden itibaren 90 gün geçmiş olması gerekir. Vefat teminatı ise sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerlidir. Tehlikeli hastalıklar tazminatının ödenebilmesi için ilgili hastalıkların durumunun kesin tespiti sonrasında, sigortalının 30 günlük süre sonunda yaşıyor olması gerekmektedir. Bu 30 günlük süre içinde yaşam kaybı gerçekleşmesi halinde sadece vefat tazminatı ödenir.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımlarını, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru

Detaylı bilgi almak için 444 0 336’yı arayabilir ya da başvuruda bulunmak için Garanti BBVA şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi