Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Etik İlkelerimiz

Etik İlkelerimiz; şirket kaynaklarının kullanımı, bilgi güvenliği, iç ilişkiler ve şirket uygulamaları, dış ilişkiler ve sosyal aktiviteler ana başlıklarını kapsar. Doğruluk, eşitlik, güvenilirlik, saydamlık, açık iletişim, dürüstlük ve ahlaklı davranma, kanunları titizlikle ve taviz vermeden uygulama ilkelerinden oluşur.

Etik İlkelerimiz, tüm çalışanlarımızın erişimine açık olan intranetimizde yer almaktadır. Ayrıca Şirketimize katılan tüm çalışanlarımıza uyguladığımız oryantasyon programında Etik İlkelerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılır ve bir kitapçık halinde işe başlayan tüm çalışanlarımıza verilir.

Etik ve Doğruluk İlkelerimizi incelemek için tıklayın.