Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Politika ve İlkelerimiz

Garanti BBVA Emeklilik olarak, toplum ve hissedarlarımıza duyduğumuz sorumlulukla, müşteri ve çalışanlarımızın mutlu geleceklerine sahip çıkar, onlara yol gösterir, değer katar ve kendilerini Garanti'de hissettiririz.

Kuruluşumuzdan beri, kurum olarak sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ediyor ve bu yönde projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Başta çocuk eğitimi ve sağlığı konularında olmak üzere, topluma katma değer yaratan, sürdürülebilir ve uzun soluklu projeleri hayata geçirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerimizde, çalışanlarımızın gönüllü katılım ve desteğini esas alıyoruz. Kurum olarak, çalışanlarımızın gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurmalarını, bu faaliyetleri sosyal sorumluluk anlayışı ile yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz.

Garanti BBVA Emeklilik olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyet ve uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

  • Topluma fayda sağlayan ve kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen projeleri geliştirip, uygulamak.
  • Başta çocuk sağlığı ve eğitimi konularındaki projeleri hayata geçirip, desteklemek.
  • Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlarından biri olan sokakta veya herhangi bir iş yerinde çalışan çocukların, çalıştıkları işlerden koparak okullarına devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmek ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak.
  • Tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinde; proje önerme, geliştirme ve uygulama aşamalarında çalışan ve paydaşların aktif katılımını sağlamak.
  • Tek başına yürüttüğümüz projelerin yanı sıra, Ayhan Şahenk Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın iş birliği içinde çalışmak.
  • Kişilerin hem bugünleri hem de emeklilik dönemlerinde mutlu olmaları ve daha kaliteli bir yaşama sahip olma açısından çok büyük önem taşıyan "Hobi" konusuna eğilerek, kişilerin hobi edinmelerini teşvik etmek ve böylece hobi bilincini yaygınlaştırmak.