Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Prim İadeli Hayat Sigortası Ara Verme Hakları

Prim iadeli hayat sigortasında poliçemin ödemelerini dondurduğum zaman poliçe üzerindeki haklarım da donuyor mu?

Prim İadeli Hayat Sigortası’nda istediğiniz kadar ödemelerinize ara verebilirsiniz. Bu süre içinde ödediğiniz primler üzerinden her hangi bir kesinti yapılmaz. Yalnızca bu süre içinde poliçenizde bulunan vefat teminatınız tarife teknik esaslarına* göre azaltılarak tarafınıza verilir. Bu süre içinde sigortalıya güncel teminatların yer aldığı bir poliçe gönderilir.

Tekrar prim ödemelerine başlandığında vefat teminatı ilk poliçedeki tutarına yükseltilir. Bunun için primleri ödenmemiş aylar için bir defada toplu ödeme yapılması gerekir.

*Vefat teminatı, ödeme yapılan ay, yaş, cinsiyet parametrelerine göre değişen özel bir hesaplamaya göre azalır.

Ara verme durumunda iken;

1) Vade sonuna kadar ödeme yapmazsanız, yalnızca o güne kadarki ödediğiniz primleri kesintiye uğramadan alırsınız,

2) Ayrılmak istediğiniz zaman ise ayrılmak istediğiniz tarihteki kesinti oranları uygulanarak poliçeden ayrılabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili merak edebileceğiniz diğer sorular