Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

İşsizlik Teminatına Nasıl Hak Kazanılır?

İşsizlik teminatına nasıl hak kazanılır?

 · Gelir Güvencesi Sigortası’na sahip olan sigortalının teminata hak kazanabilmesi için hasar anında aynı iş yerinde aralıksız 12 ay boyunca ve sigorta başlangıç tarihinden itibaren 180 gün boyunca çalışılmış olması, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi koşulu aranmaktadır.

· Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ve Kredi Ödeme Güvencesi ürünlerimizde teminata hak kazanabilmek için sigortalının hasar anında  aynı iş yerinde aralıksız 180 gün boyunca ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 120 gün boyunca çalışmış olması, işsizlik halinin ise en az 30 gün boyunca devam etmesi koşulu aranmaktadır.

· İşsizlik tazminatının yeniden ödenebilmesi için Kredi Ödeme Güvencesi ürününde 120 gün, Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ürününde 180 gün çalışılmış olması ve bu süre boyunca sigortalılığın devamı gereklidir.

Bu konuyla ilgili merak edebileceğiniz diğer sorular