Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün en az %80’ini kamu borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 12/10/2005
Fon Toplam Değer 20.576.073,03
Yatırımcı Sayısı 7050
Birim Pay Değer 0,044172

Portföy Dağılımı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %2.56
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %92.40
TERS REPO %4.86
BORSA PARA PİYASASI %0.17

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.