Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıveya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST’te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80’i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 02/01/2018
Fon Toplam Değer 67.907.942,84
Yatırımcı Sayısı 7129
Birim Pay Değer 0,041953

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %75.51
KİRA SERTİFİKASI %14.77
ALTIN %4.52
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %5.19

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.