Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
Mutlak Getiri Hedefli Değişken (SMART Değişken) EYF

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon, orta ve uzun vadede TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle  orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20’ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz.

Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 24/01/2011
Fon Toplam Değer 4.251.239.042,40
Yatırımcı Sayısı 509089
Birim Pay Değer 0,024423

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %15.09
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %19.82
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %13.17
TÜREV TEMİNAT %6.16
YABANCI HİSSE %8.19
ALTIN %1.82
TERS REPO %9.45
BORSA PARA PİYASASI %5.85
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %20.44

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.