Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon düşük volatilite ile mutlak getiri hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 02/01/2018
Fon Toplam Değer 9.001.547,93
Yatırımcı Sayısı 2084
Birim Pay Değer 0,019188

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %2.35
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %31.17
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %38.97
BORSA PARA PİYASASI %4.43
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %23.06

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.