Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
Üçüncü Değişken EYF

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon, değişen piyasa koşullarına göre temel olarak gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen Eurobond’lar, döviz tevdiat hesapları ve altın gibi döviz cinsi enstrümanlara yatırım yapmayı hedefler. Fon, ayrıca, yurt içi borçlanma araçları ve para piyasası gibi Türk Lirasına dayalı enstrümanlara da yatırım yapar.

Fonun amacı yurt dışı ve yurt içindeki varlıklar arasında uygun dağılım ile yatırımcının potansiyel kazancını uzun vadede yükseltmektir.  

Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80’i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 01/01/2013
Fon Toplam Değer 1.833.056.665,80
Yatırımcı Sayısı 68254
Birim Pay Değer 0,056191

Portföy Dağılımı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %11.61
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %18.68
TÜREV TEMİNAT %1.48
YABANCI HİSSE %45.74
ALTIN %15.71
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %6.77

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.