Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Portföyün tamamı devamı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

Fon, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapmaktadır.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir. 

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/10/2003
Fon Toplam Değer 4.264.473,87
Yatırımcı Sayısı 1340
Birim Pay Değer 0,013273

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %33.08
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %13.75
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %25.53
KİRA SERTİFİKASI %24.37
BORSA PARA PİYASASI %3.26

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.