Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerine fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BIST tarafından hesaplanan katılım endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.

Fon portföyüne ihraççısının/kurucusunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilir.

Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 30/04/2013
Fon Toplam Değer 267.906.414,61
Yatırımcı Sayısı 66585
Birim Pay Değer 0,021440

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %12.53
KİRA SERTİFİKASI %76.13
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %11.33

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.