Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon portföyünün en az %70’i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından veya gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon portföyüne en az %10, en fazla %15 oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %20’si oranında, katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, en fazla %15’i oranlarında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere, yer verilebilir. Fon portföyünün en fazla %5’lik kısmı ise, borsa ve borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir.

Fon portföyüne ihraççısının/kurucusunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilir.

Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 30/04/2013
Fon Toplam Değer 645.527.889,33
Yatırımcı Sayısı 239483
Birim Pay Değer 0,029579

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %14.78
KİRA SERTİFİKASI %71.08
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %14.14

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.