Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

SON GÜNCELLEME TARİHİ 04/05/2018

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan pay senetlerine portföyünün en az %80’i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 24/01/2011
Fon Toplam Değer 85.198.566,89
Yatırımcı Sayısı 10637
Birim Pay Değer 0,023694

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %91.17
TÜREV TEMİNAT %2.06
TERS REPO %6.47
BORSA PARA PİYASASI %0.31

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.