Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %80’i  kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı, faiz ve kur geliri elde etmektir. Bunun yanında İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/10/2003
Fon Toplam Değer 1.775.426.640,87
Yatırımcı Sayısı 79076
Birim Pay Değer 0,142414

Portföy Dağılımı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %17.74
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %69.47
TÜREV TEMİNAT %2.42
TERS REPO %7.67
BORSA PARA PİYASASI %1.16
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %1.54

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV 7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 43.371 0,09
TOPLAM 50.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.