Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün en fazla %50’si devamlı olarak yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Ayrıca fon portföyünün en fazla %50’si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ya da özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlara yatırılır. Ancak, yatırım yapılan yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının toplamı fon portföy değerinin  %80’i ve üstünde olamaz. Fonun amacı, ağırlıklı olarak döviz cinsi borçlanma araçlarına portföyünde yer vererek yatırım yaptığı varlıklar üzerinden kur kazancı ve faiz geliri elde etmektir.

Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/10/2003
Fon Toplam Değer 2.810.854.346,55
Yatırımcı Sayısı 90379
Birim Pay Değer 0,139348

Portföy Dağılımı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %35.22
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %43.27
TÜREV TEMİNAT %0.34
TERS REPO %7.27
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %13.89

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.