Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün en az %60’ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, Fon portföyünün azami %30’u Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı  menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10’u, azami %30’u BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre Fon portföyünün %25’ini aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 02/07/2013
Fon Toplam Değer 320.971.383,46
Yatırımcı Sayısı 29303
Birim Pay Değer 0,023979

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %22.60
KİRA SERTİFİKASI %67.59
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %9.80

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.