Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repolara yatırılır. Fon’un amacı ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/10/2003
Fon Toplam Değer 1.092.495.718,99
Yatırımcı Sayısı 148666
Birim Pay Değer 0,114337

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %2.81
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %19.25
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %72.11
TÜREV TEMİNAT %0.36
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %5.46

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.