Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır.

Fonun amacı BIST’te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/10/2003
Fon Toplam Değer 1.376.406.214,18
Yatırımcı Sayısı 75441
Birim Pay Değer 0,312356

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %93.20
TÜREV TEMİNAT %0.85
TERS REPO %5.90
BORSA PARA PİYASASI %0.05

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.