Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fonun amacı BIST’te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, BIST’te işlem gören pay senetlerine portföyünün devamlı olarak en az %80’i oranında olmak üzere yer verir.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 18/11/2011
Fon Toplam Değer 229.164.879,53
Yatırımcı Sayısı 5536
Birim Pay Değer 0,057167

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %91.44
TÜREV TEMİNAT %0.66
TERS REPO %7.84
BORSA PARA PİYASASI %0.06

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.