Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi: Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 27/09/2005
Fon Toplam Değer 166.569.358,64
Yatırımcı Sayısı 10699
Birim Pay Değer 0,091219

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %63.77
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %11.89
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %18.36
TÜREV TEMİNAT %1.60
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %4.37

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.