Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST’te işlem gören Türk Lirası ve döviz cinsi gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler ve kira sertifikaları, Türk lirası ve döviz cinsinden altın ve diğer kıymetli  madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarıi yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkul sertifikası, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon portföyüne ihraççısının/kurucusunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilir.

İzahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 25/06/2009
Fon Toplam Değer 497.745.537,59
Yatırımcı Sayısı 38109
Birim Pay Değer 0,032636

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %30.12
KİRA SERTİFİKASI %35.93
ALTIN %9.23
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %24.70

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.