Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi uyarınca: her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80’i ortaklık payları, borçlanma araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşmaktadır. Fonun yatırım stratejisi faiz ve temettü geliri elde etmek amacıyla döviz (Avro-EUR) cinsinden ihraç edilen ortaklık payları, döviz (Avro-EUR) cinsi borçlanma araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerle portföy çeşitlendirmesi yaparak aktif yönetim anlayışıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. Fonun amacı yurt dışı ve yurt içindeki varlıklar arasında uygun dağılım ile yatırımcının potansiyel kazancını uzun vadede yükseltmektir.  

Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80’i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 05/04/2022
Fon Toplam Değer 118.342.828,52
Yatırımcı Sayısı 15531
Birim Pay Değer 0,010118

Portföy Dağılımı

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %27.15
TÜREV TEMİNAT %0.49
YABANCI HİSSE %41.33
ALTIN %26.02
TERS REPO %5.01

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.