Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi doğrultusunda, fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yatırım fonları ve  borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede varlık çeşitlendirmesinden faydalanarak TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon portföy değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon portföyüne; izahnamede yer alan varlıklara dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının yanı sıra, petrol, tarım ürünleri, finansal endeksler, değerli metaller, endüstriyel metaller, faiz, döviz/kur, enerji ve diğer emtialara dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonları dahil edilebilir.

Fon’un yatırım hedefi, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların varlıklar arası çeşitlendirmeden yüksek oranda faydalanarak birikimlerini değerlendirmektir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde yer alan borçlanma araçları, para piyasası fonları, değişken fonlar, hisse senedi, döviz, altın fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriyi arttırmak amacıyla ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonlarına da yatırım yapabilecektir.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon, riskten korunma ya da yatırım yapmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa ve veya uzun pozisyon alabilir.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 05/04/2022
Fon Toplam Değer 21.049.853,89
Yatırımcı Sayısı 880
Birim Pay Değer 0,010571

Portföy Dağılımı

TÜREV TEMİNAT %5.79
YATIRIM FONU %94.21

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.