Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Sektör Duyurusu’nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon yönetiminde amaç sermaye kazancı elde etmektir.

Fon’un portföyüne ihraççının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dâhil edilecektir.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 02/01/2018
Fon Toplam Değer 452.584.994,27
Yatırımcı Sayısı 318690
Birim Pay Değer 0,020941

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %16.09
KİRA SERTİFİKASI %53.05
ALTIN %5.90
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %12.78
YATIRIM FONU %12.16

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.