Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Gelir Güvencesi Sigortası

İşsiz kalsanız bile sorun değil! Gelir Güvencesi Sigortası sayesinde, işsizlik durumunda faturalarınızı ve diğer sabit giderlerinizi biz karşılıyoruz!

Gelir Güvencesi Sigortası; bordrolu çalışanlar için istek dışı işsizlik durumunda ya da serbest meslek sahipleri için hastanede yatış durumunda oluşacak gelir kaybına karşı güvence sunar. Üstelik; sigorta süresi boyunca yaşam kaybı veya kaza sonucu daimi maluliyet gibi beklenmedik durumlar için de size veya sevdiklerinize güvence sağlar.

Özellikler

    • Gelir Güvencesi Sigortası ile, sigorta süresi içinde bordrolu çalışıyorsanız istek dışı işsizlik durumunda, serbest meslek sahibiyseniz hastanede yatış durumunda oluşacak gelir kaybınıza karşı finansal güvencenizi sağlıyoruz.
    • Bunun yanında yaşam kaybı veya kaza sonucu daimi maluliyet durumunda ise poliçenizde belirlenen teminat tutarı tarafınıza ya da hak sahiplerine ödenir.
    • Sigorta primi, sigorta teminat tutarına göre belirlenir.

Özel Şartlar

Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatları: Vefat veya kaza sonucu iş görememe durumlarında seçilen aylık gider tutarının 10 katı hak sahiplerine ödenir.

İşsizlik Teminatı: Bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını güvence altına alan teminattır.

İşsizlik teminatından yararlanacak bordrolu sigortalıların, hasar anında aynı işyerinde 12 ay boyunca aralıksız çalışmış ve özel sektör bordrolu çalışanı olması gerekmektedir. İşsizlik teminatından yararlananlar gündelik hastane teminatından yararlanamazlar.

İşsizlik Teminatı Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 180 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

Gündelik Hastane Teminatı: Bir hastalık veya kaza sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede en az 3 tam gün yatılması durumunda oluşacak gelir kaybını karşılayan, serbest meslek sahiplerinin yararlanabileceği teminattır.

Gündelik Hastane Teminatı Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olma, en az 3 gün aralıksız hastanede yatma koşulu gerekmektedir. Kaza sonucu hastaneye yatışlarda 120 gün şartı aranmaz.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımlarını asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

    • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
    • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi