Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Umutlu Yarınlar

Kanser riskine karşı umudunuz olalım istedik!

Umutlu Yarınlar Sigortası kanser hastalığı ve yaşam kaybı riskine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır.

Özellikler

  • Umutlu Yarınlar Sigortası, kanser risklerine karşı finansal güvence sağlar. Alacağınız toplu para ile ister tedavi masraflarınızı, ister diğer giderlerinizi karşılayabilirsiniz. Bunun yanında karşılaşılabilecek bir yaşam kaybı durumunda ise poliçede belirlenen teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.
  • Kanser durumunda 50.000 TL, yaşam kaybı durumunda ise 10.000 TL ödeme yapılabilir.
  • Sigorta süresi 1 yıldır.
  • Ödemeniz gereken sigorta primi, yaşınıza göre hesaplanır.
  • Primlerinizi tercihinize göre peşin veya taksitle hesabınızdan ya da kredi kartınızdan ödeyebilirsiniz.

Özel Şartlar

  • Kanser teminatına hak kazanabilmek için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmiş olması gerekir. Vefat teminatı ise sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerlidir. Kanser tazminatının ödenebilmesi için ilgili hastalıkların kesin tespiti sonrasında, sigortalının 30 günlük süre sonunda yaşıyor olması gerekmektedir. Bu 30 günlük süre içinde yaşam kaybı gerçekleşmesi halinde sadece vefat tazminatı ödenir.
  • Kanser tazminatı ödemesi yapılmış bir poliçede yaşam kaybı yaşanması halinde poliçede belirlenen teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımlarını, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz. 

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi