Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

Tedavi Destek Sigortası

Hayat ne getirirse getirsin, zor zamanlarda Tedavi Destek Sigortası yanınızda.

Tedavi Destek Sigortası yaşam kaybı, hastalık veya kaza sonucu maluliyet gibi beklenmedik durumlara karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Ayrıca herhangi bir sebepten hastaneye yatıp tedavi görmeniz gerekirse, poliçe paketinize göre hastane masraflarınızı Tedavi Destek Sigortası karşılar.

Özellikleri

Tedavi Destek Sigortası’yla sigorta süresi içerisinde yaşam kaybı, hastalık veya kaza sonucu maluliyet durumunda teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Hastanede yatarak tedavi görmeniz gerekirse, hastanede yatılan her gün için gündelik hastane teminatı ödenir.

    • Sigorta primi, teminat tutarı ve yaşınıza göre hesaplanır.

Vergi İndirimi

Vergi avantajından faydalanın!

Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımlarını, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

    • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i
    • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15'i

Vergi avantajına ilişkin detaylı örneğe buradan ulaşabilirsiniz.

Size Daha Fazla Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Detaylı Bilgi