Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün devamlı olarak en az %75’i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BIST 100 endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden  vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.

Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi 30/04/2013
Fon Toplam Değer 2.648.744.169,82
Yatırımcı Sayısı 892276
Birim Pay Değer 0,019485

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ %13.66
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %3.38
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %77.96
KİRA SERTİFİKASI %2.45
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %2.54

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 424.566.290 84,91
Achmea BV 75.000.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş. 433.710 0,09
TOPLAM 500.000.000 100,00

Portföy Yönetim Şirketi

    • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.