Bireysel İnternet Hesaplama Aracı İletişim Formu Hemen Başvur

FATCA

FATCA nedir?

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA)) 18 Mart 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı ve Gelir İdaresi (IRS) tarafından yayımlandı. Söz konusu yasa ile, ABD'de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi ve şeffaf, izlenebilir bir vergi sistemi tesis edilmesi amaçlanıyor.

FATCA'ya uyum kapsamında ABD ile diğer ülkeler arasında devletler arası karşılıklı bilgi değişimini öngören ikili anlaşmalar imzalandı. Bu kapsamda, Türkiye ile ABD arasında da "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 29.07.2015 tarihinde Ankara'da imzalandı. İkili anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması ile birlikte bu anlaşma kanun hükmünde sayılmış ve böylece FATCA uyumluluğu yerel mevzuatımız haline gelmiştir.

FATCA kuralları dahilinde ABD dışındaki finansal kuruluşların, ABD'de vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri ve bu müşterilerin varlık bilgilerini T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bildirmeleri gerekiyor.

Garanti BBVA Emeklilik olarak FATCA kapsamındaki sorumluluğumuz:

Garanti BBVA Emeklilik olarak, ulusal kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemelerin yanı sıra uluslararası alanda Türkiye'nin taraf olduğu tüm anlaşmalara da yerel mevzuatın izin verdiği çerçevede uyum konusuna azami özen gösteriyoruz.

FATCA kapsamında, ABD'de vergi mükellefi olabilecek müşterilerimizi mevzuatta yer alan kriterlere uygun olarak belirlememiz, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemiz ve bildirim kapsamına girenlere ait bilgileri GİB'e iletmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda, anlaşma kapsamında bildirim yapma yükümlülüğü olan tüm kuruluşlar gibi biz de müşterilerimizden FATCA kapsamındaki durumlarını teyit etmek amacıyla, bazı bilgi ve belgeleri talep ediyoruz.

FATCA ne zaman yürürlüğe girecek?

29.07.2015 tarihinde Türkiye ile ABD arasında "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" Ankara'da imzalandı. Anlaşma TBMM'de onaylanmasının ardından yürürlüğe girmiştir, T.C. Maliye Bakanlığı'nın bilgilendirmesi ve ilişkili alt düzenlemeleri tamamlaması beklenmektedir. ABD ile diğer ülkeler arasında imzalanan ikili anlaşmalara göre, uygulamaya ilişkin geçiş tarihleri ülkelere göre farklılaşabiliyor. Bununla birlikte bildirim yapan finansal kuruluşların yükümlülüklerinin 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla geçerli olması öngörülmekte.

FATCA kapsamında müşterilerimizden temin ettiğimiz bilgileri Türkiye ile ABD arasında imzalanacak olan ikili anlaşma TBMM tarafından onaylanıp ikincil mevzuat düzenlemeleri yayınlanmadan herhangi bir kurumla paylaşmayacağız. Temin ettiğimiz bilgileri, ikili anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yerel mevzuatımız haline dönüşmesiyle, anlaşmada yer alan şartlara uygun olarak T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na ileteceğiz.

FATCA'dan kimler etkilenecek?

Genel olarak baktığımızda, müşterilerimizin büyük bir bölümünün FATCA'dan etkilenmesini beklemiyoruz. FATCA'dan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlar ise şu şekilde özetlenebilir:

  • ABD ile ilişkisi bulunan gerçek kişiler (ABD vatandaşları, doğum yeri ABD olanlar, greencard sahipleri, ABD iletişim/ikametgâh adresi veya ABD telefon numarası olanlar, ABD'de mukim olanlar),
  • ABD ile ilişkisi bulunan tüzel kişiler (ABD adresi olanlar, kuruluş ülkesi veya merkezi ABD olanlar, pasif nitelikli kurumlar için, kurumu kontrol eden gerçek kişilerden en az biri ABD vatandaşı veya mukimi olanlar),
  • Belirli finansal kurumlar (müşterileri adına varlık olarak kabul edilebilecek herhangi bir hesabı bünyesinde bulunduran finansal kurumlar. Örneğin; bankalar, yatırım şirketleri)

Düzenleme kapsamında müşterilerimizden neler bekleniyor?

ABD'de vergi mükellefi olan (yukarıda belirtilen şekilde ABD vatandaşı, ABD'de yerleşik olan, greencard sahibi, vb.) müşterilerimizin bu durumlarını Garanti BBVA Emeklilik'e beyan etmeleri gerekiyor. Bununla birlikte, ABD ile yukarıda belirtilen bağlantı noktaları bulunduğu belirlenen ancak ABD'de vergi mükellefi olmadığını beyan eden müşterilerimizin de bu beyanlarını desteklemek amacıyla imzalayacakları formu gerektiği durumlarda uygun ek bir belge ile birlikte desteklemeleri isteniyor.

Müşterilerimizin kendilerinden talep ettiğimiz bilgi ve belgeleri bizimle tam, doğru ve zamanında paylaşması, hatalı veya eksik bilgi/belge paylaşımı nedeniyle, yetkili kurumlarca müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

FATCA kapsamında talep edilen bilgi, belge ve beyanlar sunulmazsa ne olur?

ABD ile yukarıda yer verilen bağlantı noktaları bulunduğu belirlenen ancak ABD'de vergi mükellefi olup olmadığını beyan etmeyen (ABD Vergi Mükellefi Beyan Formu veya Hesap Sahibinin ABD Vergi Mükellefi Olmadığına İlişkin Beyan Formunu imzalamayan) ve talep edilen belgeleri şirketimize sunmayan müşterilerimizin bilgileri GİB'e bildirilecek. GİB ise bu bilgileri ABD ile Türkiye arasında imzalanan ve karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen anlaşma kapsamında IRS'e iletecektir.

FATCA ve ABD ile Türkiye arasında imzalanacak olan karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen anlaşma uyarınca, ABD'de vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden, ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından %30 oranında stopaj uygulanabilecektir.

Olası vergi kesintisini (stopajı) kim uygulayacak?

FATCA kapsamında, Garanti BBVA Emeklilik olarak vergi kesintisi yapma (stopaj) yükümlülüğümüz bulunmuyor. Stopaj uygulaması ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından yapılabilecek.

FATCA kapsamında hangi müşteriler ve bu müşterilere ilişkin hangi bilgiler GİB'e bildirilecek?

FATCA kapsamında bildirime konu olacak kişiler:

  • ABD'de vergi mükellefi olduğunu beyan ederek ilgili beyan formunu (ABD Vergi Mükellefi Beyan Formu) imzalayanlar,
  • ABD ile yukarıda yer verilen bağlantı noktaları bulunduğu belirlenen ancak bilgi, beyan, belge vermekten kaçınanlar,
  • Katılımcı Olmayan Finansal Kuruluşlar (FATCA uyumu göstermeyen finansal kuruluşlar).

Not: ABD'de vergi mükellefi olmadığını beyan edip "Hesap Sahibinin ABD Vergi Mükellefi Olmadığına İlişkin Beyan Formunu" imzalayan müşteriler periyodik olarak GİB'e yapılacak bildirim kapsamına girmeyecektir. Bununla birlikte, mevzuatın yetkilendirdiği otoriteler tarafından talep edilmesi durumunda, ilgili müşterilere ilişkin bilgilerin de paylaşımı söz konusu olabilecektir.

FATCA kapsamında iletilecek bilgiler:

Müşterinin demografik bilgileri (örn; Ad, Adres, ABD Vergi Kimlik Numarası [US Tax Identification Number -US TIN-]) ve finansal bilgileri (örn; Müşteri Numarası, birikimlerinin toplam değeri) GİB'e bildirilecek.

Bildirime konu olacak müşterilere ilişkin bakiye limitleri:

1 Temmuz 2014 ve sonrasında şirketimiz müşterisi olan kişiler "yeni", bu tarihten önce şirketimiz müşterisi olan kişiler ise "mevcut" müşteri olarak kabul ediliyor.

  • Yıllık katkıları 50.000 ABD Doları veya daha azı ile hesaplara ömür boyu katkı tutarı azami 1.000.000 ABD Doları veya daha azı bir tutar ile sınırlandırılmamış olan müşteriler,
  • Mevcut birikimli hayat sigortası müşterileri

bildirim kapsamına girecektir.

Tüm bireysel emeklilik şirketleri FATCA kapsamında mıdır?

ABD ile Türkiye arasında ikili anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi ile birlikte FATCA'ya uyum yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Emeklilik ve sigorta şirketleri, istisna kapsamına girmeyen ürün ve sözleşmeler kapsamında raporlama yapacaktır.

Not: Belirtilen limitler, "mevcut" ve "yeni" müşterinin tanımı ve kapsamı Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle değişiklik gösterebilir.

FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi almak için hangi kaynaklara başvurulabilir?

FATCA ile ilgili detaylı bilgiye IRS'nin http://www.irs.gov uzantılı internet adresinden ulaşabilirsiniz. Gerekli olduğunu düşünürseniz FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi ve tavsiye için profesyonel bir vergi danışmanı ile irtibata geçmenizi öneririz.

NOT: FATCA ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlı olup, yetkili otoriteler (GİB ve IRS) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenecektir. Garanti BBVA Emeklilik olarak müşterilerimizin ABD ile ilişkili vergi yükümlülükleri ve karşılaşabilecekleri olası vergi yaptırımları konusunda detaylı bir değerlendirmede bulunamıyoruz. Bu nedenle, FATCA ile ilgili daha detaylı bilgi ve tavsiye için profesyonel bir vergi danışmanı ile irtibata geçmenizi öneririz.

Saygılarımızla,

Garanti BBVA Emeklilik, sadece ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülüklere uymakla mükellef olduğu için bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu sayfadaki hatalardan sorumlu tutulamaz.